Detalji
  • Klijent:Sunoko
  • Lokacija:Pećinci
  • Godina završetka:2013
  • Sajt klijenta:sunoko.rs
Opis

Izrada građevinske limarije na objektu fabrike šećera u Pećincima.