Detalji
  • Klijent:LBD Trade
  • Lokacija:Pećinci
  • Godina završetka:2014
  • Sajt klijenta:lbd.rs
Opis

Građevonska limarija na stovarištu LBD Trade.